Kinderopvang met een groen hart in meerssen

werkwijze

Beste ouders/ verzorgers

Het uit handen geven van de zorg voor uw kind is een hele beslissing. U wilt er zeker van zijn dat de opvang voldoet aan uw verwachtingen. U zoekt een plek die u vertrouwen geeft en een klimaat waarin uw kind zich volop kan ontwikkelen. Een plaats waar uw kind plezier heeft en waar het zichzelf kan zijn. Kinderdagverblijf Meneer koekepeer probeert dit elke dag voor uw kind te realiseren. Wij vinden dat kinderopvang een meerwaarde moet hebben voor uw kind en niet alleen opvang moet zijn voor als de ouders gaan werken.

Dit is de website van kinderdagverblijf “Meneer Koekepeer” in Meerssen. Meneer Koekepeer biedt professionele  groene kinderopvang dat zich richt op dagopvang voor kinderen tot 4 jaar. Het doel van Meneer Koekepeer is kwalitatief hoogwaardige duurzame kinderopvang aan te bieden en zo goed en flexibel mogelijk aan te  sluiten op de wensen van ouders. Dit is mogelijk door de kleinschaligheid en de persoonlijke sfeer. Meneer Koekepeer biedt vaste vertrouwde gezichten per groep. 

 Welkom in het huis van ”Meneer Koekepeer”.

KINDEROPVANG MET EEN GROEN HART

 • Bij u in de omgeving is er kinderdagverblijf met  vaste ervaren gezichten in een  knusse sfeer.
 • Geregistreerde kinderdagopvang door enthousiaste & gediplomeerde dames met liefde voor het vak en aandacht voor het feit dat ieder kind uniek is!
 • Kleine dieren zodat uw kind al heel vroeg leert hoe het is om voor ze te zorgen en van ze te houden.
 • Een groene natuurspeeltuin waarin uw kind met natuurlijk materiaal leert spelen.
 • Opvang met alle voordelen van een kleinschaligheid en een actief pedagogisch beleid met een uitgebreid thematisch activiteitenprogramma. Gecombineerd met een dagindeling met veel rust, regelmaat en zorg voor de kinderen.
 • “Meneer Koekepeer” is gericht op het voorschoolse programma  “startblokken voor basisontwikkeling”. Dit programma is voor elke leeftijdsgroep en gaat ervan uit dat uw kind ten eerte emotioneel vrij is,  zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig is voordat het zich verder kan ontwikkelen. Werken vanuit dit uitgangspunt zorgt voor een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat. We hebben bewust geen VVE indicatie zodat we spelend en vrij met dit programma kunnen omgaan.
 • Thematisch spelen ter bevordering van het spel en de taalontwikkeling. Elke 6 weken veranderen we van thema. Er wordt een speciale spelhoek ingericht. Onze handpoppen spelen met de kinderen binnen de thema’s.
 • De opvang in de vertrouwde kleine groep  zorgt ervoor dat kinderen  zich vrij en veilig voelen.
 • Gezondheid staat voorop. Uw kind krijgt biologische verse melk, fruit en gezonde tussendoortjes.
 • Uw kind kan zelfs meehelpen en meeeten uit onze eigen moestuin. Dit bevordert het enthousiasme voor het eten van fruit en groente.
 • We maken contact vanuit integriteit en kijken hartgericht naar kinderen ( lees meer in ons pedagogisch beleidsplan).