Kinderopvang met een groen hart in meerssen

extra dagen?

Incidentele opvang is door onze kleinschailigheid goed te regelen.

Elke ouder krijgt een ouderlogin van KOVnet. In dit software systeem is een overzicht te vinden van de afgenomen dagen. Voor die dagen mag er een ruiling aangevraagd worden gedurende 4 weken voor/ na deze te ruilen datum. Het verzoek komt dan bij Nadja binnen en zij zal bekijken of het verzoek mogelijk is. Dit kan uiteraard alleen als nog niet het maximaal aantal kinderen is bereikt. Een verzoek tot ruiling moet meer dan 2 dagen voor de te ruilen datum aangevraagd worden, zodat de ruiling ook gepland kan worden. 

De ouders nemen elke week een afgesproken aantal dagen af. Maar als de groep nog niet vol is mogen de ouders op die niet volle dagen extra uren afnemen. Dit wordt dan extra gefactureerd naast het afgesproken maandbedrag. Dit kan ook via KOVnet aangevraagd worden

We bekijken wel altijd  of de groep voor het kindje veilig genoeg is. Dat wil zeggen:

Kent het kind andere kinderen in de groep?

Kent het kind de leidster die ingeroosted staat?

Zijn er leeftijdsgenootjes?

Blijft de groep in balans als er een extra kind bijkomt op die dag?

 Een akkoord/ afwijzing van  uw ouderverzoek ontvangt u via het software programma.